Znalost tepelného výkonu podlahového vytápění je nezbytná pro zajištění toho, aby byl prostor zahřátý na požadovanou teplotu. Poslední věcí, kterou chceme je, aby po instalaci systému bylo v místnosti chladno. Abychom mohli přesně stanovit, kolik tepla je potřeba, musíme znát tepelné ztráty a poté zvolit podlahový systém vytápění s potřebným tepelným výkonem.

Přečtěte si odbornou radu o tepelném výkonu a o tom, jaké faktory ovlivňují tepelný výkon systému podlahového vytápění. V případě jakýchkoli dotazů je jako vždy k dispozici náš přátelský tým zákaznických služeb.

VELIKOST PODLAHY

Velikost vyhřívané podlahové plochy je přímo spojena s tepelným výkonem, protože čím větší je vyhřívaná plocha, tím vyšší je maximální tepelný výkon systému. Velikost vyhřívané podlahové plochy ve vztahu k celkové velikosti místnosti ovlivňuje také výkon. Čím větší je místnost, tím vyšší jsou tepelné ztráty. Pokud je vytápěná plocha podstatně menší než celková plocha podlahy nebo místnosti (<80%), může být obtížné, aby systém podlahového vytápění vytvořil dostatek tepla pro primární vytápění v případě, že není dům dobře izolován.

TEPLOTA PODLAHY A TYP PODLAHY

Teplota podlahy také přímo ovlivňuje tepelný výkon. Čím vyšší je teplota podlahy, tím vyšší je tepelný výkon z podlahy. Ne všechny povrchové úpravy podlah však mohou být zahřívány na vysokou teplotu. Proto je důležité si uvědomit, že zvyšováním teploty podlahy se zvyšuje tepelný výkon, ale vše je závislé na zvolené povrchové úpravě podlahy.

Tvrdé a pevné materiály, jako je dlažba a kámen, mají dobrou tepelnou vodivost, což znamená, že teplo se lépe přenáší z topného prvku na povrch podlahy. Dlažbu a kámen lze také zahřát na +29 °C, aby byl zajištěn vyšší výkon. Měkké podlahové materiály, jako je dřevo, laminát, linoleum mají poměrně nízkou vodivost a lze je také zahřívat pouze na +27 °C, což znamená určitý maximální tepelný výkon v závislosti na velikosti vyhřívané oblasti. Opět, pokud zvolená povrchová úprava podlahy umožňuje pouze teplotu podlahy 27 °C a požadavek na tepelný výkon je vyšší než to, čeho lze dosáhnout u podlahy 27 °C, je třeba zvážit změnu materiálu podlahy za účelem podlahového vytápění jako jediného zdroje tepla.

Čím vyšší je teplota podlahy, tím vyšší je tepelný výkon, ale některé povrchy podlahy mají omezení nejvyšší teploty. Nejlepší je zkontrolovat hodnoty u výrobce podlah.

VOLBA TERMOSTATU A TEPLOTA VZDUCHU

Většina moderních termostatů reguluje teplotu podlahy na základě teploty vzduchu nebo podlahy a využívá ji k měření teploty vzduchu nebo podlahy. Protože termostat zapíná nebo vypíná topení, jeho přesnost a přesnost sondy mohou mít významný dopad na tepelný výkon. Čím vyšší je požadovaná pokojová teplota, tím více tepla je potřeba k dosažení dané hodnoty.

To je důležité zejména v koupelnách, kde je požadovaná teplota vzduchu v místnosti relativně vysoká – udává se 24 ° C (ve srovnání s obvyklou pokojovou teplotou v obývacím pokoji 20 ° C.) Špatné ovládání nebo špatné umístěné sondy termostatu mohou vést k podhřívání a přehřátí místnosti a za určitých okolností mohou dokonce poškodit povrch podlahy. Proto je vhodné investovat do kvalitního termostatu. Inteligentní termostat WiFi 4iE poskytuje přesnou regulaci teploty a může ušetřit energii tím, že najde chytřejší způsoby vytápění domu.

Přesná regulace pokojové teploty je nezbytná pro zajištění správného tepelného výkonu. Inteligentní termostat nabízí nejen přesnou kontrolu, ale může také ušetřit peníze za účty za energii. 

IZOLACE PODLAHY ZVYŠUJE VÝSTUP TEPLA

Tepelný výkon na podlahovou plochu lze výrazně zvýšit použitím izolace, např.  izolačními deskami Warmup pod topným systémem. Tyto desky mohou být bezprostředně pod topnými jednotkami, trubkami nebo pod potěrem nebo médiem, ve kterém je topení zabudováno. Pokud není použita žádná izolace, bude se vyvíjené teplo pohybovat nejen směrem nahoru, ale také dolů, a v nejhorším případě bue dokonce zahřívat prostor pod objektem a to způsobí značné plýtvání energií, penězi a potřebným teplem.

Tepelné izolační desky se dodávají v různých tloušťkách, které nabízejí různé úrovně izolace.

Pokud není možné změnit povrch podlahy nebo nemůžete změnit velikost vyhřívané podlahové plochy, je zvýšení celkové izolace dobrým způsobem, jak snížit tepelné ztráty a dosáhnout nižšího požadavku na tepelný výkon. Přidání izolace na stěny, do střechy a do podlahy je dobrý způsob, jak udržet teplo v objektu a snížit požadavek na tepelný výkon jakéhokoli topného systému.

VÝKON PODLAHOVÉHO TOPNÉHO SYSTÉMU

Maximální výkon systému je obvykle uveden v W/m². Pokud je podlaha dobře izolovaná a jedná se o moderní dům, musí být výkon systému podlahového vytápění obvykle mezi 65-85 W/m², aby byl zajištěn požadovaný výkon. Při volbě podlahového vytápění, je obvykle určen systém 150-200  W/m², který zkracuje doby zahřívání, protože systém nebude nepřetržitě zapnutý. Pokud je systém „zapnutý“ pouze polovinu času, kdy je místnost používána, je dodávaný výkon polovičním příkonem systému. To znamená, že systém 150 W/m² obvykle poskytuje 65-85 W/m² za hodinu.

KOUPELNY A OSTATNÍ POKOJE S TRVALE ZABUDOVANÝMI PŘEDMĚTY

V některých místnostech, jako jsou koupelny, jsou velké části místnosti zakryty pevně zabudovanými předměty, jako jsou vany, toalety nebo umyvadla. Protože podlahové vytápění by nemělo být montováno pod tyto předměty, lze za těchto okolností vyhřívat pouze malé části povrchu podlahy. To může výrazně ovlivnit tepelný výkon.

Velikost vyhřívané podlahové plochy je přímo spojena s tepelným výkonem, takže cílem je zahřát co nejvíce podlahové plochy, jak je to jen možné.

PŘEKONÁNÍ PROSTOROVÝCH LIMUTŮ

Pokud instalujete podlahové vytápění v malé místnosti s relativně malou plochou, do které je možné instalovat topení, je nejlepší zvolit vysoce vodivé podlahové povrchy. Zvolte si dlažbu nebo kamenné podlahy, které lze vytápět na vysokou povrchovou teplotu, čímž získáte vyšší tepelný výkon a teplotu v místnosti, než jaké by bylo dosaženo pomocí měkkých povrchů podlah. V závislosti na tepelné ztrátě místnosti může být také nutné použít ke zvýšení tepelného výkonu sekundární formu vytápění. V koupelnách jsou ideální volbou vyhřívané věšáky na ručníky a nástěnné topení, protože pomáhají dosáhnout požadovaného tepelného výkonu.

Tok tepla do značné míry závisí na struktuře materiálu a molekulách v něm. Například teplo bude cestovat mnohem rychleji hustou strukturou, jakou má dlažba, než porézní strukturou, jakou má například dřevo. V obou případech se teplo nakonec bude šířit celým materiálem, dokud nedosáhne tepelné rovnováhy (vyrovnaná teplota).

ZÁVĚREČNÁ ÚVAHA… BLOKOVÁNÍ TEPLA

Jako poslední poznámku mějte vždy na paměti, že pokud jste vynaložili značné úsilí pro zajištění dostatečného výkonu podlahového vytápění, je rozhodující, aby teplo nebylo blokováno při přenosu z podlahy do prostoru izolačními materiály a předměty blokující teplo, jako jsou koberce a nábytek (zejména mohutná křesla a skříně), Výrazně to omezí výkon systému.

Pokud je známa tepelná ztráta a chtěli byste diskutovat o tepelném výkonu podlahového vytápění a o tom, zda bude poskytovat dostatečné teplo, kontaktujte nás a my vám pomůžeme odhadnout tepelný výkon.

Prohlédněte si náš sortiment a najděte si nejlepší systém podlahového vytápění pro jakoukoli instalaci.