Fóliové topné systémy

Warmup fóliový systém bezpečně vytápí laminátové, dřevěné a plovoucí podlahy. Může být použit v kombinaci s Warmup izolačnými deskami nebo Warmup “dual overlay” deskami na bezpečné vytápění podlahy pod koberec, vinyl a jiné pružné podlahy.

Fóliové topné systémy

Fóliové topné systémy

Fóliové topné systémy

Warmup fóliový systém bezpečně vytápí laminátové, dřevěné a plovoucí podlahy. Může být použit v kombinaci s Warmup izolačnými deskami nebo Warmup “dual overlay” deskami na bezpečné vytápění podlahy pod koberec, vinyl a jiné pružné podlahy.

Elektrické podlahové topení

Typ podlahy

icon-checkmark  Dřevo / laminát

icon-checkmark  Vinyl

icon-checkmark  Koberec

Typ místnosti

icon-checkmark  Velké plochy

icon-checkmark  Pravidelný tvar

Typ stavby

icon-checkmark  Renovace

icon-checkmark  Novostavba

Pro jaký projekt je určen systém vytápění fólií?

Fóliový topný systém WLFH je ideální pro větší plochy a pro použití s takzvanými plovoucími podlahami, jako je laminát, vinyl, upravené dřevo a koberec. Systém s fólií umožňuje jednoduchou instalaci, která zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla díky zesílené hliníkové fólii použité v systému, což pomáhá rovnoměrnému rozložení tepla. Systém s fólií lze použít jako primární nebo sekundární zdroj tepla ve všech místnostech a projektech. Je nutné dodržet stavební předpisy.

Fólie je vlastně spojitá vrstva v konstrukci podlahy a tedy rovnoměrně rozptyluje teplo od samotného topného kabelu a protože je instalována přímo pod povrch podlahy, není nutná žádná samonivelace.

Fóliové rohože o šířce 0,5 m, které jsou ideální pro běžné místnosti, je možné paralelně rozvinout po podlaze. V některých případech může být potřeba fólii rozříznout a otočit fólii tak, aby vyhovovala tvaru místnosti aniž by se porušil topný kabel. Přečtěte si více o instalaci systému s fólií níže.

Při použití měkčích podlahových krytin, jako je vinyl nebo koberec, musí být systém s fólií použit spolu se systémem Warmup Dual Overlay. Podlahová vrstva Dual Overlay poskytuje ochranu systému a zároveň  umožňuje snadné procházení tepla až do nášlapné vrstvy podlahy a poskytuje maximální komfort.

Uvědomte si, že Dual Overlay nesmí být používán v “mokrých“ místnostech (například koupelnách). Při použití vinylu nebo koberce ve vlhké místnosti zvažte použití kompatibilních elektrických systémů, jako jsou topné rohože DCM-PRO, SPM nebo topné kabely DWS, všechny instalované se samonivelační hmotou pro hydroizolaci.

Vlastnosti a výhody

N

Snadné přizpůsobení zařizovacím předmětům

Systém na bázi topných kabelů lze snadno přizpůsobit zařizovacím předmětům, není třeba složité zapojování kabelů

N

Instalován přímo pod podlahou

Není nutné žádné samonivelace

N

Žádné zvýšení stavební výšky podlahy

Velmi tenká, plně uzemněná plochá hliníková fólie nezvýší stavební výšku podlahy

Vhodné podlahové krytiny pro systém s fólií

Vhodné podlahové krytiny pro systém s fólií

Warmup systém s folií je elektrickým podlahovým vytápěcím systémem určeným pro:

  • Laminát
  • Upravené dřevo

Určité povrchové úpravy dřevěných podlah se nedoporučují pro použití s fóliovým systémem Warmup včetně dřevěných podlah silnějších než 18 mm, dřevěných podlah s kovovými pásky které jsou součástí jejich uzamykacích systémů (tyto kovové pásky mohou poškodit fóliové rohože) nebo jakékoliv dřevěné podlahy s již připevněnou podložkou .

V případě jakýchkoliv pochybností se u vybraného dodavatele podlahových krytin přesvědčte, že varianta podlahy je kompatibilní s elektrickým podlahovým vytápěním.

Mezi izolační vrstvu a plovoucí podlahovou plochu přidá systém s fólií zanedbatelnou stavební výšku. U dřevěných nebo podobných podlah nesmí tepelný odpor překročit 0,15 m² K / W..

Fóliové topné systémy - upravené dřevo

Vhodné podlahové krytiny (s dvojitým překrytím)

V případě použití specifických finálních podlah je doporučeno použít systém s fólií v kombinaci se systémem Warmup Dual Overlay Systém tvořící volně plovoucí podklad, který chrání topný systém.

Tyto podlahové krytiny jsou:

  • Koberce
  • Vinyl

Lepené koberce, vinylové a jiné podlahové povrchy lze pokládat na topnou fólii Warmup pomocí systému Warmup Dual Overlay pro vytvoření tenké plovoucí vrstvy mezi fólií a finální podlahou (není vhodné pro mokré místnosti, protože vrstva Dual Overlay by mohla zvětšit svůj objem v důsledku nadměrné vlhkosti).

Někteří výrobci podlahových krytin dovolují použití podlahového vytápění pouze v případech, kdy je systém uložen do potěrové hmoty. Je proto důležité zkontrolovat u výrobce vinylových nebo kobercových podlah, jaké typy podlahového vytápění jsou vhodné.

Vhodné podlahové krytiny pro systém s fólií

Warmup systém s folií je elektrickým podlahovým vytápěcím systémem určeným pro:

  • Laminát
  • Upravené dřevo

Určité povrchové úpravy dřevěných podlah se nedoporučují pro použití s fóliovým systémem Warmup včetně dřevěných podlah silnějších než 18 mm, dřevěných podlah s kovovými pásky které jsou součástí jejich uzamykacích systémů (tyto kovové pásky mohou poškodit fóliové rohože) nebo jakékoliv dřevěné podlahy s již připevněnou podložkou .

V případě jakýchkoliv pochybností se u vybraného dodavatele podlahových krytin přesvědčte, že varianta podlahy je kompatibilní s elektrickým podlahovým vytápěním.

Mezi izolační vrstvu a plovoucí podlahovou plochu přidá systém s fólií zanedbatelnou stavební výšku. U dřevěných nebo podobných podlah nesmí tepelný odpor překročit 0,15 m² K / W..

Vhodné podlahové krytiny pro systém s fólií

Izolace se systémem s fólií

Před instalací elektrického podlahového topení Warmup vždy zkontrolujte, zda má podklad dostatečnou tepelnou izolaci. To je obzvláště důležité tam, kde bude systém s fólií použit jako primární zdroj tepla

Topný systém musí být instalován na vhodném měkkém izolačním materiálu. Je to nutné proto, aby nedošlo k poškození topných kabelů při zátěži podlahy nábytkem a osobami. Izolační materiál by měl být nejméně 6 mm silný a vhodný pro použití s elektrickým podlahovým vytápěním. Je-li použita deska Warmup Insulation nebo podobná, musí být přidána měkká podložka, aby se zajistilo, že kabel nebude v kontaktu s cementovým obložením desky.

Lepších úspor lze dosáhnout použitím tepelně izolačního podkladu pod topným kabelem, což snižuje dobu zahřívání minimálně o 50% a vede k úsporám nákladů.

Izolace se systémem s fólií

Před instalací elektrického podlahového topení Warmup vždy zkontrolujte, zda má podklad dostatečnou tepelnou izolaci. To je obzvláště důležité tam, kde bude systém s fólií použit jako primární zdroj tepla

Topný systém musí být instalován na vhodném měkkém izolačním materiálu. Je to nutné proto, aby nedošlo k poškození topných kabelů při zátěži podlahy nábytkem a osobami. Izolační materiál by měl být nejméně 6 mm silný a vhodný pro použití s elektrickým podlahovým vytápěním.

Je-li použita deska Warmup Insulation nebo podobná, musí být přidána měkká podložka, aby se zajistilo, že kabel nebude v kontaktu s cementovým obložením desky.

Lepších úspor lze dosáhnout použitím tepelně izolačního podkladu pod topným kabelem, což snižuje dobu zahřívání minimálně o 50% a vede k úsporám nákladů.

Instalace topné rohože

Systém WLFH se snadno instaluje rozvinutím po podlaze.

Systém s fólií se skládá z dvoužilového topeného kabelu, který je izolován moderním flourpolymerem a vlastní fólie. Fólie tvoří souvislou vrstvu v konstrukci podlahy a zároveň rovnoměrně rozvádí teplo od topného kabelu.

Fóliové rohože Warmup jsou umístěny přímo na horní straně izolace a přímo pod podlahou. Před instalací vždy proveďte výpočet tepelných ztrát, abyste zajistili, že systém poskytne dostatečný teplný výkon pro místnosti. Fólie rozviňte tak, aby čáry byly ve vzdálenosti 20 mm od sebe a 50 mm od každé stěny.

Dbejte na to, aby se oddělené fóliové pásky používaly k překlenutí mezer při řezání a otáčení rohoží tak, aby vyhovovaly tvaru místnosti. Je důležité, aby nedošlo k poškození fólie. Fóliová topná rohož musí být zcela plochá. Během montáže je třeba dbát na to, aby se rohože nepřehýbaly nebo vzájemně nepohybovaly.

Pokud používáte laminát nebo dřevo, lze podlahovou krytinu pokládat přímo na topný systém. V případě použití vinylových nebo kobercových podlah, může být systém Warmup Dual Overlay použit mezi topným systémem a povrchem podlahy, aby byla zajištěna dodatečná ochrana topného systému (vhodné pouze pro „suché“ místnosti). Systém Dual Overlay je také doporučen k ochraně topného systému v oblastech, kde budou umístěny těžké předměty jako například skříně, které by mohly způsobit nadměrnou zátěž topného kabelu.

Instalace topné rohože

Systém WLFH se snadno instaluje rozvinutím po podlaze.

Systém s fólií se skládá z dvoužilového topeného kabelu, který je izolován moderním flourpolymerem a vlastní fólie. Fólie tvoří souvislou vrstvu v konstrukci podlahy a zároveň rovnoměrně rozvádí teplo od topného kabelu.

Fóliové rohože Warmup jsou umístěny přímo na horní straně izolace a přímo pod podlahou. Před instalací vždy proveďte výpočet tepelných ztrát, abyste zajistili, že systém poskytne dostatečný teplný výkon pro místnosti. Fólie rozviňte tak, aby čáry byly ve vzdálenosti 20 mm od sebe a 50 mm od každé stěny.

Dbejte na to, aby se oddělené fóliové pásky používaly k překlenutí mezer při řezání a otáčení rohoží tak, aby vyhovovaly tvaru místnosti. Je důležité, aby nedošlo k poškození fólie. Fóliová topná rohož musí být zcela plochá. Během montáže je třeba dbát na to, aby se rohože nepřehýbaly nebo vzájemně nepohybovaly.

Pokud používáte laminát nebo dřevo, lze podlahovou krytinu pokládat přímo na topný systém. V případě použití vinylových nebo kobercových podlah, může být systém Warmup Dual Overlay použit mezi topným systémem a povrchem podlahy, aby byla zajištěna dodatečná ochrana topného systému (vhodné pouze pro „suché“ místnosti). Systém Dual Overlay je také doporučen k ochraně topného systému v oblastech, kde budou umístěny těžké předměty jako například skříně, které by mohly způsobit nadměrnou zátěž topného kabelu.

Záruka

SafetyNet™ instalační záruka

SafetyNet™ instalační záruka

Pokud v průběhu instalace dojde k poškození topného systému, Warmup Vám ho vymění za stejný typ zařízení ZADARMO!
Záruka 15 let

Záruka 15 let

Tento výrobek je dodáván s 15-ti letou zárukou. Jsme si naprosto jisti standardem našich výrobků.

Provozní napětí 230 V AC ±15%, 50 Hz
Výkon 140 W/m²
Šířka 500 mm
Tloušťka rohože 1 mm
Izolace Zdokonalený flouropolymer
Délka připojovacího kabelu 3 m
Schválení EUFH heating mat approvals EUFH heating mat approvals
Model Plocha (m²) Délka (m) Šířka (m) Výkon (W) Proud (A) Odpor (Ω)
WLFH1 1,0 2,0 0,5 140 0,6 378
WLFH1.5 1,5 3,0 0,5 210 0,9 252
WLFH2 2,0 4,0 0,5 280 1,2 189
WLFH3 3,0 6,0 0,5 420 1,8 126
WLFH4 4,0 8,0 0,5 560 2,4 94
WLFH5 5,0 10,0 0,5 700 3,0 76
WLFH6 6,0 12,0 0,5 840 3,7 63
WLFH7 7,0 14,0 0,5 980 4,3 54
WLFH8 8,0 16,0 0,5 1120 4,9 47
WLFH9 9,0 18,0 0,5 1260 5,5 42
WLFH10 10,0 20,0 0,5 1400 6,1 38
WLFH12 12,0 24,0 0,5 1680 7,3 31

Budete také potřebovat

Termostaty

Volba správného řídícího systému je klíčová pro zajištění toho, aby váš topný systém pracoval co nejlépe a efektivně.

Zobrazit termostaty

Flexibilní izolace

Tenká polystyrenová izolační bariéra s účinnými akustickými vlastnostmi pro snížení kročejového hluku.

Zobrazit flexibilní izolace